023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Sastanak programa za okončanje dečijih brakova u Srbiji

II sastanak sRepublički zavod za socijalnu zaštitu, Udruženje Roma Novi Bečej i Centar za obrazovne politike, partneri UNICEFa u razvoju mehanizama i intervencija za suzbijanje dečjeg braka na lokalnom nivou, održali su sastanak 02. jula 2019. godine u svečanoj sali opštine Novi Bečej.

Opširnije...

Analiza bezbednosti Romkinja u opštini Novi Bečej uz podršku OEBS Misije u Srbiji

Udruženje Roma Novi Bečej započinje svoj rad na projektu „U pravcu poboljšanja lične sigurnosti Romkinja u opštini Novi Bečej” u okviru kojeg će aktivistkinje Udruženja vršiti anketiranje 300 Romkinja i 100 Roma na teritoriji opštine Novi Bečej sa ciljem procene lokalne bezbednosti Romkinja i njihovog ličnog osećaja bezbednosti u zajednici i lokalnoj sredini, ali i potrebama da se osećaju bezbedno. Udruženje će pre kraja godine publikovati ovo istraživanje.

Osnaživanje – Zajednička akcija- Promena

femplatzČlanice Udruženja Roma Novi Bečej sa partnerskom oraganizacijom Ženske romske mreže Banata, Udruženje Roma „Danica“ Pančevo, učestvovale su na obuci zatvorenog tipa, namenjenog organizacijama koje podržavaju ili zagovaraju za prava osoba koje su izložene višestrukoj i intersekcijskoj diskriminaciji, sa posebnim fokusom na žene iz višestruko marginalizovanih grupa.

Opširnije...

Potpisana Deklaracija protiv ranih brakova u romskoj zajednici u Vojvodini

potpis deklaracija sDana, 29.05.2019. godine, u Izvršnom veću Vojvodine, potpisana je Deklaracija za podsticaj iskorenjivanju prakse ranih, ugovorenih i dečijih brakova u romskoj zajednici u Vojvodini. U ime Kancelarije za inkluziju Roma, deklaraciju je potpisao direktor Miloš Nikolić, a ispred Udruženja Roma Novi Bečej potisnica je bila Zorica Šurlan.

Opširnije...