DRUGA STRANA ZIDA

Druga strana zidaDa li imamo svest o tome da se seksualno nasilje nad decom dešava globalno, bez kulturnih i klasnih razlika? Da li verujemo da se to dešava nekom drugom, van našeg porodičnog kruga i okruženja naših prijatelja? Da li stvarno slušamo priče seksualnog zlostavljanja i da li smo spremni da se suočimo sa sprečavanjem seksualnog nasilja nad decom bez obzira na njegove pojavne oblike?

ZABORAVLJENE I ZABORAVLJENI...

Zaboravljene i ZaboravljeniPrikupljene priče, svedočanstva Roma i Romkinja preživelih Holokaust u Vojvodini kao jedno od poslednjih nastojanja da se sećanja o zločinima sačuvaju.

MOJ DŽEPNI VODIČ ZA OSNAŽIVANJE DEVOJAKA

Vodic za devojciceZnanje i veštine u radu sa devojčicama i adolescentkinjama koje su žrtve prakse ranih brakova publikovani su u „Moj džepni vodič za osnaživanje devojaka“ koje je objavio UNICEF.

Udruženje Roma Novi Bečej nastavlja svoj rad protiv prakse ranih, ugovorenih, prisilnih i dečijih brakova u Srbiji.

VIŠE LICA DISKRIMINACIJE I RASIZMA – Problem dostupnosti Sigurnih kuća za Romkinje i problem sekundarne viktimizacije u smeštaju

vise lica diskriminacije i rasizma naslovnaUdruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina u saradnji sa partnerskim organizacijama „Centar za podršku ženama“- Kikinda, „Ženski prostor“ - Niš, „Romski centar za žene i decu DAJE“ - Beograd, “Romkinje Palilule“-Borča, „Romkinje za Romknje“ - Novi Sad, „Udruženje Roma Danica“ - Pančevo, Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“ - Zrenjanin, „Inpuls“ - Pančevo i podržan od strane Evropskog centra za prava Roma iz Budimpešte, sproveo je istraživanje o nedostupnosti Sigurnih kuća za Romkinje u Srbiji.

Polazna tačka ovog istraživanja je činjenica da su Romkinje i druge višestruko marginalizovane žene veoma nevidljive u zvaničnim istraživanjima, a da su ženske romske NVO, kao i ženske NVO ukazivale na problem nedostupnosti Sigurnih kuća za Romkinje u dva izveštaja iz senke na primenu UN CEDAW Konvencije iz 2007. godine i 2013. godine.

SUPROSTAVLJAMO SE OBIČAJU, VOLIMO SEBE Rani brakovi romskih devojčica: ulaznica za seksualno nasilje

rani brakovi naslovnaRani, ugovoreni, prislini i dečji brakovi predstavljaju grubo kršenje prava deteta. Oni ugrožavaju psihofizičko zdravlje devojčica i izlaže ih riziku od seksualnog nasilja, nasilja u porodici, trgovini ljudima. Ova praksa uvek dovodi do ranog napuštanja školovanja, a kasnije kao žene one su izložene siromaštvu i ekonomskoj zavisnosti čime ostaju u začaranom krugu siromaštva i nasilja.

Za naše devojčice:

Zaustavimo rane brakove!
Zaustavimo seksualno nasilje nad devojčicama!
Sprečimo nasilje nad ženama!
Obrazovana devojčica je buduća obrazovana porodica!
Širimo aktivizam među romskim devojčicama i devojkama!
Jačajmo glas Romkinja!