023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Članice smo :

  • Romske ženske mreže Banata
  • Mreže žena protiv nasilja  
  • Žena u Crnom 
  • SOS Vojvodine
  • Romske ženske mreže