023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

023-774-959
023-775-843
Radnim danima od 09:30h-15h

Na SOS telefonu na jezicima nacionalnih manjina rade edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traume muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja. SOS telefon pruža uslugu na jezicima nacionalnih manjina (Mađarskom, Romskom, Rumunskom i Srpskom). Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni. Konsultantkinje se vode osnovnim principima, a to je da:

 • Sva ispričana iskustva na SOS telefonu i u individualnim razgovorima ostaju poverljiva
 • Veruje se iskazu žena koje su preživele nasilje
 • Žena nikad nije kriva za nasilje koje je preživela
 • Nasilnik je odgovoran za nasilje
 • Nasilnikova je krivica i sramota

Konsultantkinje podržavaju žene:

 • Da prave siguronosni plan ukoliko su u opasnim situacijama
 • Da znaju koje institucije im mogu ponuditi koju vrstu podrške
 • Da izađu iz logike žrtve i ćutanja i budu proaktivne u procesu izlaženja iz nasilja
 • Da postave granice prema nasilju
 • Da razrade svoja traumatska iskustva i osnaže svoje pozitivne osobine
 • Da veruju sebi i ponovo zavole sebe
 • Da razmotre moguće izbore i izaberu kako žele da žive