023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Pružamo besplatnu pravnu pomoć u vezi sa postupcima koji se vode:

Zbog krivičnih dela:

  • Nasilje u porodici
  • Nedavanje izdržavanja(alimentacije)
  • Zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog deteta
  • Silovanje
  • Nanošenje telesnih povreda

Po porodičnom zakonu:

  • Za mere zaštite od nasilja u porodici
  • Za razvod braka
  • Za poveravanje deteta
  • Za alimentaciju

Možete nam se obratiti putem telefona 023-775-843 kako bi se informisali o vašim pravima svakog radnog dana od 09:30h-15h