Godišnji izveštaji o radu

Izveštaj o radu 2022. godine

Naša organizacija je u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine sprovela 11 projekata. Oni su se uglavnom fokusirali na pružanje podrške našim korisnicima sa posebnim akcentom na žene i devojčice koje su imale iskustvo porodičnog i partnerskog nasilja ali i sve marginalizovane grupe ljudi pretežno iz Vojvodine.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2022.

Izveštaj o radu 2020. godine

Udruženje Roma Novi Bečej će „pandemijsku“ 2020. godinu pamititi po definisanju novih pristupa u komunikaciji sa ciljnim grupama i javnošću, jačanju dostupnosti usluga u uslovima vanrednog stanja koje je trajalo 3 meseca u Srbiji, ali i vanrednim merama koje su u velikoj meri onemogućile grupni rad, kao i okupljanja na javnim aktivnostima koje Udruženje redovno sprovodi i koje je planiralo i tokom 2020. I pored pandemije aktivistkinje su uspešno uspele da prikupe sredstva urgentne podrške i podrže svoje korisnice na teritoriji Banata.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2020.

Izveštaj o radu 2019. godine

Projekti koje je Udruženje Roma Novi Bečej i SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina sprovodilo tokom 2019. godine, bavili su se oblastima pružanja osnovnih i specijalističkih usluga SOS telefona, podrškom devojčicama i adolescentkinjama žrtvama seksualnog nasilja i silovanja (pod okriljem prakse ranog braka), kreiranjem i jačanjem lokalnih mehanizama podrške devojčicama, ženama i manjinama.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2019.

Izveštaj o radu 2018. godine

Projekti koje je Udruženje Roma Novi Bečej i SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina sprovodilo tokom 2018. godine, bavili su se oblastima pružanja osnovnih i specijalističkih usluga SOS telefona, podrškom devojčicama i adolescentkinjama žrtvama seksualnog nasilja i silovanja (pod okriljem prakse ranog braka), analizom neadekvantog i nepravovremenog reagovanja Policije u okviru procesuiranih slučajeva i analizom nedostupnosti sigurnih kuća za Romkinje koja je rezultirala pokretanjem tužbe protiv nadležnog Ministarstva Republike Srbije.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2018.

Izveštaj o radu 2017. godine

Projekti koje je Udruženje Roma Novi Bečej i SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina sprovodilo tokom 2017. godine bavili su se oblastima pružanja osnovnih i specijalističkih usluga SOS telefona, analizom neadekvatnog i nepravovremenog reagovanja Policije u okviru procesuiranih slučajeva i analizom nedostupnosti sigurnih kuća za Romkinje.

Udruženje je aktivno radilo i na jačanju aktivizma među mladim Romkinjama, aktivistkinjama i volonterkama u Vojvodini, održavalo javne akcije protiv rasizma, nasilja nad ženama, devojčicama i protiv ranih, ugovorenih brakova.

U okviru aktivnosti Ženske romske mreže Banata u partnerstvu sa Romskim ženskim centrom „Rromnjako ilo“ radili smo na analizi problema ranih brakova kao ulaznice za seksualno nasilje, čime smo taj problem sagledale iz druge perspektive i jačale odgovor organizacije na problem seksualnog nasilja i silovanja, posebno devojčica.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2017.

Izveštaj o radu 2016. godine

Tоком 2016 године смо забележиле следеће:

  1. Укупно 289 корисница жртава свих облика насиља (психичког, физичког, сексуалног и економског)
  2. База података Удружења у овом периоду бележи да је СОС телефон примио укупно 437 позива.
  3. Подаци СОС телефона бележе да је само из Новог Бечеја помоћ преко СОС телефона или лично тражило 78 корисница током 2016. године.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2016.

Izveštaj o radu 2015. godine

Udruženje Roma Novi Bečej SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina je u 2015. godini pružio emotivnu psihološku i pravnu podršku za 328 žena iz Vojvodine i Srbije. Žene koje su se javljale na SOS telefon ili lično dolazile u prostorije Udruženja su bile iz Novog Bečeja, Kumana, Novog Miloševa, Melenaca, Bočara, Srpske Crnje, Itebeja, Novog Sada, Beograda, Kikinde, Pančeva, Temerina, Jabuke ,Zrenjanina, Bačkog Gradišta...

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2015.

Izveštaj o radu 2014. godine

Udruženje Roma Novi Bečej SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina je u 2014. godini pružio emotivnu, psihološku i pravnu podršku za 362 žene iz Vojvodine i Srbije. Pored SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina udruženje se bavilo i drugim aktivnostima: radionicama, programima, tribinama, uličnim akcijama, marševima, lobiranjem i zastupanjem. U 2014. godini potpisan je i „Memorandum o saradnji na suzbijanju dečjeg prosjačenja“ sa svim relevantnim institucijama na lokalu.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2014.