izvestaj o dostupnim socijalnim uslugamaOvaj izveštaj je sačinjen na osnovu javno dostupnih podataka o opštim uslugama socijalne zaštite za žene i devojke žrtve nasilja u 10 odabranih opština/sela Vojvodine i leve obale Dunava u Beogradu (Palilula-Borča, Kotež, Krnjača). Ukupno 50 žena sa iskustvom nasilja i kao korisnice usluga institucija iznelo je svoje stavove kroz uptinike i intervjue/razgovore, dok su institucije imale priliku da dostave podatke na jasno definisan uputnik. Nažalost od deset Centara za socijalni rad samo 3 su se odazvala dostavljanju upitnika. I ovo istraživanje potvrdilo je veoma nizak stepen motivacije lokalnih institucija da saradjuju sa organizacijama civilnog društva koje su specijalizovane za pružanje usluga podrške ženama/devojčicama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja.