Druga strana zida

Da li imamo svest o tome da se seksualno nasilje nad decom dešava globalno, bez kulturnih i klasnih razlika? Da li verujemo da se to dešava nekom drugom, van našeg porodičnog kruga i okruženja naših prijatelja? Da li stvarno slušamo priče seksualnog zlostavljanja i da li smo spremni da se suočimo sa sprečavanjem seksualnog nasilja nad decom bez obzira na njegove pojavne oblike?