vise lica diskriminacije i rasizma naslovnaUdruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina u saradnji sa partnerskim organizacijama „Centar za podršku ženama“- Kikinda, „Ženski prostor“ - Niš, „Romski centar za žene i decu DAJE“ - Beograd, “Romkinje Palilule“-Borča, „Romkinje za Romknje“ - Novi Sad, „Udruženje Roma Danica“ - Pančevo, Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“ - Zrenjanin, „Inpuls“ - Pančevo i podržan od strane Evropskog centra za prava Roma iz Budimpešte, sproveo je istraživanje o nedostupnosti Sigurnih kuća za Romkinje u Srbiji.

Polazna tačka ovog istraživanja je činjenica da su Romkinje i druge višestruko marginalizovane žene veoma nevidljive u zvaničnim istraživanjima, a da su ženske romske NVO, kao i ženske NVO ukazivale na problem nedostupnosti Sigurnih kuća za Romkinje u dva izveštaja iz senke na primenu UN CEDAW Konvencije iz 2007. godine i 2013. godine.