sigurnije zajednoŽene iz romske populacije spadaju u jednu od najranjivijih i višestruko marginalizovanih društvenih grupa u Republici Srbiji. Dosadašnja društvena istraživanja sagledavaju položaj romske populacije najviše iz perspektive ekonomske, socijalne i obrazovne isključenosti. Radi boljeg sagledavanja i razumevanja problematike bezbednosti romskih žena i devojaka u Opštini Novi Bečej, kao i informisanja javnosti, Udruženje Roma Novi Bečej je odlučilo da osmisli i sprovede projekat “Bezbednost Romkinja u opštini Novi Bečej”, koji je podržalo Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji. U okviru ispitivanja stavova o bezbednosti, Udruženje Roma Novi Bečej nastojalo je da utvrdi: prvo, na koji način Romkinje opažaju sopstvenu bezbednost i koje su glavne bezbednosne pretnje za romsku populaciju; drugo, kako Romkinje opažaju rad državnih i lokalnih institucija, te da li imaju poverenja u ove institucije; i treće, na koji način državne i lokalne institucije sagledavaju bezbednost romske populacije, posebno bezbednost žena.