023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

svetski dan protiv diskriminacije 2019

Udruženje Roma Novi Bečej je organizovalo marš povodom međunarodnog dana ljudskih prava 10.12.2019. godine sa početkom u 11:30 časova, gde su se prethodno ljudi okupili i u 12 časova krenuli iz prostorija udruženja. Učesnici su nosili transparente sa porukama koje pozivaju na zaustavljanje nasilja, rasizma, femicida i diskriminacije. Marš je okupio oko 40 učesnika i učesnica, i imao je za cilj da ukaže na postojanje diskriminacije i rasizma prema Romima i Romkinjama, kao i na problem ugovorenih brakova i nasilja, i da pošalje poruku javnosti da smo svi ravnopravni i jednaki. Uprkos lošim vremenskim uslovima marš je uspešno održan.