023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Logo Udruzenje RomaUdruženje Roma Novi Bečej osuđuje zločine počinjene nad Romima tokom Drugog svetskog rata i ukazuje na stalnu potrebu čuvanja sećanja na Rome stradale u koncentracionim logorima širom Evrope. Danas, 2. avgusta obeležavamo Evropski dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu i odajemo počast hiljadama žrtava. Na današnji dan 1944. godine 3 000 Roma – uglavnom žena i dece – brutalno je ubijeno u mraku noći u logoru Aušvic-Birkenau. Sećanje je i dalje od suštinskog značaja za odavanje počasti žrtvama i za staranje da se takvi zločini ne ponove.

Udruženje Roma Novi Bečej od 2017. godine aktivno radi sa Romima i Romkinjama koji su preživeli Holokaust i koji danas žive u izolaciji, nemaštini zanemareni i zaboravljeni. Dekada Roma nije posvetila pažnju ovoj grupi Roma i Romkinja koji imaju specifične i veoma kompleksne potrebe. Oni danas čine nevidlljivu i sve manju grupu. U svetlu ovog datuma želimo da ukažemo na potrebu poštovanja, vrednovanja i pamćenja zločina koji su činjeni nad Romima u Drugom svetskom ratu, ali i da ukažemo na stalnu diskriminaciju i rasizam sa kojom se Romi i dalje suočavaju.

Želimo da na današnji Evropski dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu opomenemo javnost da se ovakvi zločini više nikada ne dozvole i dese i odajemo počast stradalima uz obećanje da ćemo sećanje prenosti i budućim generacijama.

Danica Jovanović, Predsednica UO
Udruženje Roma Novi Bečej