023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

potpisan sporazum

Finalna aktivnost projekta “Lokalno protiv trgovine ljudima” koji je podržan od strane ASTRA- Antitrafiking akcije iz Beograda, Udruženje Roma Novi Bečej je organizovalo okrugli sto u opštinskoj sali u Novom Bečeju dana 26.12.2019.  godine na kojem je potpisan lokalni „Sporazum o intersektorskoj saradnji u zaštiti građana od svih oblika nasilja, diskriminacije i trgovine ljudima u opštini Novi Bečej“. Sporazum e potpisalo 15 potpisnica, kako predstavnici institucija, tako i civilnog sektora.

 TV Novi Bečej: Potpisan lokalni sporazum o saradnji protiv nasilja i trgovine ljudima