023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Potpisan lokalni Sporazum o intersektorskoj saradnji u zaštiti građana od svih oblika nasilja, diskriminacije i trgovine ljudima

potpisan sporazumFinalna aktivnost projekta “Lokalno protiv trgovine ljudima”, Udruženje Roma Novi Bečej je organizovalo okrugli sto u opštinskoj sali u Novom Bečeju na kojem je potpisan lokalni „Sporazum o intersektorskoj saradnji u zaštiti građana od svih oblika nasilja, diskriminacije i trgovine ljudima u opštini Novi Bečej“.

Opširnije...

Održan prvi Romski bal u Novom Bečeju

romski bal sUdruženje Roma Novi Bečej je u okviru obeležavanja globalne kampanje „16 dana aktivizma“, organizovalo i održalo prvi Romski bal sa ciljem prikupljanja sredstava za podršku devojčicama žrtvama prakse dečijeg, ugovorenog braka.

Opširnije...

Sastanak programa za okončanje dečijih brakova u Srbiji

II sastanak sRepublički zavod za socijalnu zaštitu, Udruženje Roma Novi Bečej i Centar za obrazovne politike, partneri UNICEFa u razvoju mehanizama i intervencija za suzbijanje dečjeg braka na lokalnom nivou, održali su sastanak 02. jula 2019. godine u svečanoj sali opštine Novi Bečej.

Opširnije...

Analiza bezbednosti Romkinja u opštini Novi Bečej uz podršku OEBS Misije u Srbiji

Udruženje Roma Novi Bečej započinje svoj rad na projektu „U pravcu poboljšanja lične sigurnosti Romkinja u opštini Novi Bečej” u okviru kojeg će aktivistkinje Udruženja vršiti anketiranje 300 Romkinja i 100 Roma na teritoriji opštine Novi Bečej sa ciljem procene lokalne bezbednosti Romkinja i njihovog ličnog osećaja bezbednosti u zajednici i lokalnoj sredini, ali i potrebama da se osećaju bezbedno. Udruženje će pre kraja godine publikovati ovo istraživanje.