023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Aktivnosti Udruženja Roma Novi Bečej SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina sprovedene u okviru kampanje 16 dana aktivizma u periodu od 25. novembra do 10. decembra 2015.

Udruženje Roma Novi Bečej je kampanju 16 dana aktivizma započeo obeležavanjem Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra uličnom akcijom pod nazivom Dosta više žrtava, stop nasilju nad ženama gde su građanima/kama Novog Bečeja delile materijale o nasilju i kontakt telefone za prijavljivanje nasilja.

Udruženje Roma Novi Bečej je u toku kampanje svih 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama imao internet kampanju u kojoj je svaki dan sherovao po jednu poruku o nasilju putem facebook stranice udruženja i ličnih profila osoba zaposlenih u udruženju.

facebook-poruke-16-dana

Udruženje Roma Novi Bečej je u toku kampanje organizovao radionicu pod nazivom Vreme je da kažemo stop nasilju, koja je održana 4. decembra sa našim korisnicama. Na radionici se razgovaralo o svim oblicima nasilja i ubijenim ženama u 2015 .godini.

Udruženje Roma Novi Bečej kampanju završava obeležavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava uličinim maršem i akcijom pod nazivom Stop femicidu, stop nasilju nad ženama, No More victims gde će mirno šetati gradom sa istim porukama kao i naziv akcije do Tiskog Keja gde će puštati bele balone u znak sećanja na ubijene žene u 2015. godini.

8.decembra su aktivistkinje Udruženja Roma bile u Beogradu na događaju Peta Lezbejska nedelja, pod nazivom Lezbejska ljubav nema granice, skup namenjen lezbejskim aktivistkinjama sa prostora bivše Jugoslavije.

lezbejska-nedelja 1lezbejska-nedelja 2lezbejska-nedelja 3

09. decembra 2015. održana je konferencija RŽM pod nazivom STOP NASILJU NAD ROMKINJAMA na kojoj su prisustvovale i aktivistkinje Udruženja Roma Novi Bečej.

konferencija-rzm-decembar-2015 1konferencija-rzm-decembar-2015 2konferencija-rzm-decembar-2015 3