023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

elc vienna 01

Vesna Ćerimović i Danica Jovanović govorile su na prvoj ELC u Beču od 05.10. do 08.10.2017. godine. Predstavnice Romskog ženskog centra „Romnjako Ilo“ (Srce Romkinje) govorile su o „definisanju seksualnosti kod Romkinja“ sa posebnim osvrtom na problem ranih brakova romskih devojčica i heteronormativnosti koja se romskim devojčicama nameće u veoma kratkom uzrastu. Tokom izlaganja podeljena je najnovija publikacija „Surpostavljamo se običaju: Volimo sebe“, koja je za potrebe konferencije prevedena i na engleski jezik, a u kojoj su prikupljena svedočanstva o traumama romskih devojčica žrtava prakse ranih, ugovorenih brakova u Srbiji.

elc vienna 02