023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

promena svesti

Kancelarija UN Women u Srbiji i Evropska komisija promovisala je 29.05.2017. godine početak trogodišnjeg programa protiv nasilja nad ženama u Srbiji „Zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj: Primena normi, promena svesti”.

Cilj programa je da osnaži žene i devojčice žrtve nasilja, da primenjuje zakonodavni okvir u skladu sa međunarodnim standardima o nasilju nad ženama i devojčicama, kao i da promoviše pogodne društvene norme i stavove i spreči diskriminaciju i nasilje nad ženama i devojčicama. Ovom prilikom ukazano je na početak rada na novoj Nacionalnoj strategiji za sprečavanje i suzbijanje nasilja i na novi Zakon o sprečavanju porodičnog nasilja, koji će početi da se primenjuje od 1. juna. Takođe je predstavljena studija GREVIO komiteta o dostupnosti i pristupačnosti usluga podrške ženama i devojčicama žrtvama nasilja, prema kojoj je najhitnije uvođenje nacionalne SOS linije dostupne 24 sata dnevno, zatim osnivanje centara za podršku žrtvama seksualnog nasilja i stabilno finansiranje postojećih ženskih specijalističkih organizacija.