023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

bibija 25 maj

Romski ženski centar BIBIJA i partnerske organizacije, Udruženje Roma Novi Bečej i Ženski romski centar Veliki Crljeni iz Lazarevca, predstavile su 25.5.2017. godine EU info centru Beogradu, rezultate 18 mesečnog projekta „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“. Pored predstavljanja rezultata, svoja iskustva prenele su i polaznice i polaznici glavne aktivnosti ovog projekta – kurseva raznih profila.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti uspešno je 94 Romkinja i 15 Roma završilo planirane kurseve i dobilo sertifikate škole Akademija Edukativa. O značaju ovog projekta u radu Udruženja Roma Novi Bečej govorila je Vesna Ćerimović koja je dala podatke o doprinosu Udruženja i važnosti ove podrške, posebno za Romkinje.