023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Kampanja Jedna milijarda ustaje koja se održava svake godine 14.02. pokušava da skrene pažnju na probleme nasilja, eksploatacije i diskriminacije žena u celom svetu. Ukoliko se uzme u obzir da svetska populacija broji sedam milijardi ljudi, u ovoj situaciji naći će se milijardu devojaka i žena.

Ove godine, globalna akcija se organizuje pod sloganom "Ustani! – Prekini! – Poveži!" i poziva na solidarnost protiv eksploatacije žena, od državnih institucija traži se primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izrada niza mera koje će smanjiti eksploataciju, ekonomsku zavisnost i neravnopravan položaj žena u Srbiji.

Podaci govore da su žene u Srbiji diskriminisane i eksploatisane, posebno na tržištu rada, kao i da su u velikom procentu ekonomski zavisne, što dodatno otežava borbu protiv nasilja nad ženama. Svaka druga žena u Srbiji je nezaposlena, a u većini slučajeva uznemiravanja na poslu, žrtve su žene. Svaka druga žena u Srbiji je doživela neki oblik nasilja, a prošle godine njih 33 ubijene su u porodično-partnerskom nasilju.

Udruženje Roma Novi Bečej je ove godine održalo akciju “Ostavi poruku kao podrsku ženama žrtvama nasilja”gde su gradjani /ke upisisvali svoje poruke kao znak podrske.Aktivistkinje su gradjane I gradjanke informisali I materijalima o nasilju I izlasku iz istog.

Foto galerija