023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Završna konferencija - Predstavljanje rezultata projekta

Projekat je ukazao na veoma veliku potrebu rada na pitanjima diskriminacije, rasizma i fašizma prema Romima u Vojvodini, kako na nivou analitičkog rada, tako i na nivou pružanja informacija i pravne podrške romskoj nacionalnoj manjini. Veoma važna činjenica utvrđena projektom je da se rasizam i fašizam prema Romima ne priznaje od strane institucija, ali činjenica je da napadi na pojedince i pojedinke, kao i na čitava naselja se dešavaju.

Usled potreba sveobuhvatnijeg i održivog rada na ovom pitanju kroz projekat organizovana je i završna aktivnost: Završna konferencija - Predstavljanje rezultata projekta „Roma-Romske organizacije marširaju za antidiskriminaciju“ 13.05.2015.u Novomi Bečeju, u cilju promocije postignutih rezultata i dobijenih podataka sa terena.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Policijske stanice Novi Bečej, predstavnice Mreže žena protiv nasilja, predstavnice Mreže SOS Vojvodina, predstavnice Opštine Novi Bečej i druge Nevladine organizacije i romski aktivisti/kinje.

Prezentaciju sa konferencije možete pogledati i preuzeti na linkovima:

  Prezentacija sa završne konferencije (PowerPoint)
  Prezentacija sa završne konferencije (PDF)

Foto galerija
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10