023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

dobra dela stvaraju heroje,,Danas vam dajemo priliku da, makar na trenutak, postanete heroj onima kojima je potrebno vaše dobro delo!“

Kompanija Daibau.rs sprovodi projekat „Dobra dela stvaraju heroje“. Oni  su izradili  listu neprofitnih organizacija koje promovišu putem svog vebsajta i u okviru magazina Daibau. Cilj ovog projekta je da preduzeća sa kojima Daibau sarađuje upute na neprofitne organizacije i podstaknu donacije ili druge vidove podrške profitnog ka neprofitnom sektoru. Projekat ''Dobra dela stvaraju heroje'' se već dve godine uspešno realizuje u Sloveniji i politika njihove kompanije je da svojim radom žele da pomognu  onima kojima je pomoć najviše potrebna, a zbog uspeha u Sloveniji isti projekat žele da pokrenu i u Srbiji.

,,Heroji se ne rađaju, već to postaju zahvaljujući svojim delima u životu. Da bi to postali, dovoljna su mala, ali dobra dela - jer veličinu dela ne meri onaj koji pomoć pruža, već onaj kome je pomoć potrebna“.

~ Kompanija Daibau

Više o samom projektu možete pročitati OVDE.