023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

konferencija 10 12Udruženje Roma Novi Bečej je do pandemije 2020. godine redovno organizovalo javne marševe 10. decembra u Novom Bečeju sa ciljem pozivanja institucija na zajedničku borbu poštovanja i nekršenja ljudskih prava, ali ove godine, usled pandemije, organizovalo je onlajn konferenciju koja je podržana od strane OAK i Trag fondacije kroz projekat pod nazivom: „Jedan poziv čini promenu“.

Romi i Romkinje se sa diskriminacijom najčešće suočavaju u svakodnevnim kontaktima sa  sugrađanima, na radnim mestima i dok obavljaju uobičajene dnevne poslove i radnje. Zapošljavanje, ostvarivanje prava na rad, socijalnu i zdravstvenu zaštitu i na obrazovanje su društvene delatnosti u kojima su najčešće izloženi dikriminaciji. Prostorna segregacija i segregacija u obrazovanju, kao i govor mržnje su oblici diskriminacije koji, uprkos uspostavljenoj institucionalnoj zaštiti, otežavaju život i i ostvarivanje prava Roma i Romkinja.

Na konferenciji su govorili:

  • Prof. dr Zoran Pavlović, Ombudsman – „Iskustvo o prijavi građana/ki na rad institucija i preporuke za dalje postupanje“
  • Sonja Barbul, aktivistkinja i prevoditeljka Multietničke feminističke mreže – „Rani ugovoreni brakovi, uticaj na romske devojčice i dečake“
  • Mr Zorica Šurlan, Udruženje Romkinje za Romkinje – „Kako postupaju institucije prema ženama sa invaliditetom“
  • Mr Danica Jovanović, Udruženje Roma Novi Bečej – „Statistika SOS telefona i postupanje prema ženi koje je preživela nasilje

Moderator konferencije bio je Božidar Stojkov, novinar.

Konferenciju možete pogledati OVDE.