023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

regionalna konferencija dekada inkluzije roma

Beograd, 20 - 21. jun. Danica Jovanović, predsednica Udruženja Roma Novi Bečej govorila je na regionalnoj konferenciji "Dekada inkluzije Roma: nasledje, stečeno iskustvo, najbolji primeri i šta dalje?" održanoj u periodu od 20.-21.06.2019. godine, u Beogradu. Konferencija je održana u organizaciji gosp.Zorana Djordjevića, Ministra rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, i Nj.E, g-dje Dagmar Repčekove, ambasadorke Republike Slovačke u Beogradu, u mandatu Predsedavajućeg OEBS-om, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, Savetom za regionalnu saradnju, UN Women, Fondom za edukaciju Roma, Fondacijom za otvoreno društvo Srbija i Nemačkom agencijom za medjunarodni razvoj GIZ.

Jedan od panela odnosio se na položaj Romkinja u porodici i društvu tokom kojeg se o položaju Romkinja govorilo iz više aspekata: nasilje u porodici, aktivizam, rani brakovi, participacija i ekonomsko osnazivanje. Gdj. Danica Jovanović govorila je o nasilju nad romskim devojčicama i ženama iz perspektive ranih, dečijih brakova.