023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

  potpis deklaracija

Dana, 29.05.2019. godine, u Izvršnom veću Vojvodine, potpisana je Deklaracija za podsticaj iskorenjivanju prakse ranih, ugovorenih i dečijih brakova u romskoj zajednici u Vojvodini. U ime Kancelarije za inkluziju Roma, deklaraciju je potpisao direktor Miloš Nikolić, a ispred Udruženja Roma Novi Bečej potisnica je bila Zorica Šurlan. Nikolić je na današnjem potpisivanju rekao da je veoma važno stalno govoriti o ovoj temi. „Mislim da zajedno trebamo da pokrenemo istraživanja koja trebaju biti usmerena ka detektovanju pozitivne i negativne prakse relevantnih institucija, centara za socijalni rad, sudova i drugih resornih institucija, kao i zajedničke projekte koji će jačati Romkinje, a samim tim i čitavu romsku zajednicu. Tema ranih, maloletničkih i dečijih brakova, dugo vremena nije razmatrana u kontekstu ljudskih prava, ženskih prva i prava dece. Zanemarivanje posledica ove negativne pojave na društvo u celini, a pre svega na položaj Romkinja, dovelo je do jačanja patrijarhalizacije zajednice, kojom se uloga žene ograničava na ulogu majke, domaćice i supruge.

Pored toga, Nikolić je rekao da će Kancelarija za inkluziju Roma, u saradnji sa Udruženjem Roma iz Novog Bečeja, sprovesti projekat "RANI BRAKOVI: KRŠENJE PRAVA DECE I ŽENA ROMSKE NACIONALNOSTI", sa namerom da se ovo važno pitanje postavi na vrh agende u procesima unapređivanja pozicije romske zajednice u društvu. Projekat treba realizovati u najmanje pet romskih Vojvođanskih naselja (Novi Sad, Kikinda, Bečej, Subotica, Pančevo).