023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Udruženje Roma Novi Bečej je završio je trogodišnji projekat “Ne više žrtve - romske devojčice i žene odgovaraju na nasilje” podržanog od strane UN Trust fonda za eliminaciju nasilja nad ženama u parterstvu sa UNWOMEN. Ovaj projekat je podrazumevao i eksternu evaluaciju celokupnog projekta koji je primarno finansirao usluge SOS telefona, pravne i sudske podrške Romkinjama i drugim manjinskim ženama žrtvama nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima, psihološkog savetovanja i prevazilaženja traume nasilja sa posebnim fokusom na adolescentkinje i devojčice, žrtve ranih, prisilnih ili dečijih brakova. Time je Udruženje Roma Novi Bečej dobilo jedan veoma važan dokument akreditacije svog rada, ali i mera i načina za unapredjenje svog rada u budućnosti u cilju još većeg zadovoljstva svojih korisnica. Dokument je dostupan samo na engleskom jeziku kao primarnom jeziku projekta.

  DRAFT FINAL EXTERNAL PROJECT EVALUATION REPORT No More Victims: Roma Women and Girls Respond to Violence