023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

 Udruženje Roma Novi Bečej i Romska ženska mreža Banata povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, dana 10. 12. 2017. u okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, organizovale su Ulični marš i mirno stajanje na Trgu Oslobođenja u centru Novog Bečeja sa porukom „U ime žrtava seksualnog nasilja, u ime devojčica i žena koje su silovane“.

Aktivnost ove godine je imala dodatni značaj imajući u vidu i obeležavanje 70 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. U mirnom maršu su učestvovale aktivistkinje Romskog ženskog centra Romnjako Ilo, aktivistkinje Udruženja Roma Danica Pančevo i aktivistkinje Udruženja Roma Novi Bečej.Poruke koje su aktivistkinje želele da poruče su sledeće:

Jednakost, prava i sloboda sprečavaju nasilje i održavaju mir.

Moramo ustati za naša prava i prava drugih.

Za prava devojčica i žena žrtava seksualnog nasilja i silovanja.

Ljudska prava su i prava žena žrtava nasilja.

Stop silovanju i seksualnom nasilju.

Foto galerija