023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

wave 2017 1

Dana 31.10.2017. godine predstavnica Udruženja Roma Novi Bečej, Zorica Šurlan, zajedno sa  Aleksandrom Nestorov - Mreža žene protiv nasilja, govorila je o Femicidu u Srbiji. Tokom prezentacije ukazano je na statistiku femicida nad Romkinjama od 2010 do 2016 godine i na problem specifičnog položaja Romkinja koje trpe nasilje usled socijalne isključenosti, ekonomske zavisnosti i veoma strogih tradicionalnih normi koje institucije ne preispituju sa stanovista pravnih regulativa.

Nijedna žena manje - žene nisu brojevi, život svake žene je jednako vredan!

Facebook #WAVEunited2017

wave 2017 2