023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

OAK Fondacija u partnerstvu sa nacionalnom TRAG Fondacijom iz Beograda održala je Konferenciju “Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja: Nove perspektive i merenje učinka”, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina u periodu od 11 do 12. septembra 2017. godine.

Konferencija je upoznala partnerske organizacije iz Bosne, Crne Gore i Srbije sa novim načinima praćenja učinaka projekata i programa kroz plaformu Impactmapper-a kao jednog novijeg metodološkog pristupa a koji je projekat i autorski rad gdj. Alexandre Pittman. Ovom prilikom članice Udruženja Roma Novi Bečej su sa drugim učesnicama imale priliku da metodološki obrade ovakvu tehniku i da razmene svoja iskustva na regionalnom projektu koji podržava OAK Fondacija.

Foto galerija