023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

errc

Beograd, 13 - 14. 06. 2017. godine

Evropski centar za prava Roma ERRC je obavešten od strane svojih lokalnih monitora za praćenje ljudskih prava da u mnogim zemljama romske devojčice ne završavaju obavezno obrazovanje i da vlasti i ako znaju da se to dešava ne preduzimaju nikakve mere koje bi trebale da preduzmu kako bi osigurale ostanak romskih devojčica u školama. Ovo je protivno nacionalnim zakonima i ljudskim pravima, uključujući i principe antidiskriminacije i protivno je aktima koji se čine u najboljem interesu deteta.

Kako bi se borili protiv zloupotrebe prava na obrazovanje romskih devojčica ERRC je organizovao sastanak radne grupe eksperata-kinja kako bi diskutovali o zakonskim merama, strategijama zastupanja protiv država koje nisu uspele da obezbede uslove da romske devojčice završe obavezno obrazovanje i da od države zahteva kompenzaciju za takav propust. Naš cilj je da se izloži odgovornost država za visoki procenat napuštanja obaveznog obrazovanje od strane romskih devojčica i da ih pozove na primenu zakonskih mera bez diskriminacije.