023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

press 20 3 2023 01

Udruženje Roma Novi Bečej ispred Romske ženske mreže Banata u toku kampanje „Mesec romskog ženskog aktivizma“ organizovalo je 20.marta 2023.godine u Medija centru u Beogradu, konferenciju za medije povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma. Tema konferencije je problem femicida i položaj i prava marginalizovanih grupa u Vojvodini sa posebnim akcentom na starije Rome i Romkinje.

Na press konferenciji su govorili:

  • Danica Jovanović, koordinatorka Romske ženske mreže Banata
  • Nina Mitić, pomoćnica Ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
  • Prof. dr  Zoran Pavlović
  • Tatjana Stojšić, predsednica nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom
  • Nevena Subotić, novinarka
  • Slavica Vasić, predsednica UO Romske ženske mreže Srbije

press 20 3 2023 02

press 20 3 2023 03