023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

romska kultura 01

Udruženje Roma Novi Bečej je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10.12.2022. godine organizovalo proslavu u okviru projekta "Predstavljanje  romske kulture" koji je podržan od strane Opštine Novi Bečej.  Ono što smo mi želeli ovim projektom jeste da se razbiju predrasude o romskom narodu i sterotipi koji ih prate: da se Romi bave samo muzikom, da nema obrazovanih Roma i Romkinja itd. Ovim događajem ukazali smo da su to samo predrasude i na zabavan i kreativan način smo prikazali i podsetili se romske kulture.

romska kultura 02