023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

akcija 25 nov

Udruženje Roma Novi Bečej sa Ženskom romskom mrežom Banata je 25.11.2019. godine započelo Medjunarodnu kampanju „16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ javnom akcijom u centru Novog Bečeja. Ovom akcijom i podelom informativnih pamfleta ukazale smo na važnu činjenicu da 90% romskih devojčica proživljava seksualno nasilje kroz praksu dečijeg i ranog braka. Statistike govore da svaka treća devojčica doživi seksualno zlostavljanje, a svaka četvrta adolesentkinja fizičko nasilje pre navršene 18 godine.