023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Predstavnica Udruženja Roma Novi Bečej učestvovala je na završnoj konferenciji projekta „Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju usluga ženama i devojčicama koje su preživele nasilje posebno ženama iz marginalizovanih grupa, kao što su žene sa invaliditetom i ženama žrtvama silovanja i seksualnog nasilja“ koji realizuje ...IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN WOMEN i uz finansijsku podršku Evropske komisije, a u okviru programa Zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj: primena normi, promena svesti.

Završna konferencija na temu: „Koliko su usluge i institucije zaštite od nasilja u porodici dostupne ženama sa invaliditetom?“ održana je u Novom Sadu, dana 25.11.2019.godine. Tokom konferencije su govorili predstavnici i predstavnice nadležnih institucija (pravosuđa, socijalne zaštite, zdravstva i policije) o tome šta je u poslednje dve godine učinjeno na unapređenju dostupnosti institucija i usluga u sistemu zaštite od nasilja u porodici ženama sa invaliditetom i šta je potrebno dalje činiti da usluge i institucije zaštite od nasilja u porodici postanu potpuno dostupne ženama sa invaliditetom i žrtvama seksualnog nasilja.