023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Regionalne radionica razmene ekspertskih znanja u oblasti seksualnog nasilja za i sa partnerskim organizacijama Medike mondiale održana je u Sarajevu u periodu od 5.-6. novembra 2019, godine sa ciljem da učimo jedni od drugih i da negujemo saradnju i regionalno umrežavanje izmedju srodnih organizacija. Specifičnije, partnerske organizacije Medika mondiale u regionu (uključujući i Udruženje Roma Novi Bečej) podelile su iskustva i znanja u psihosocijalnom radu sa okruženjem (supružnici, deca i adolescentni, drugi članovi porodice, komšije, zajednica) žena preživelih seksualno rodno zasnovano nasilje u konfliktnom okurženju.