023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

WBF5 forum

OSF WB5 forumU organizaciji Fondacije za otvoreno društvo (OSF) i Otvoreno društvo inicijativa za Evropu (OSIFE), u Novom Sadu je u periodu od 7. do 11. oktobra 2019. godine, održan Peti forum Zapadnog Balkana, godišnji događaj za nacionalne fondacije na Balkanu. Na ovogodišnjem forumu predstavnice Udruženja Roma Novi Bečej imale su priliku da predstave svoj rad i postignuća u prethonim godinama, ali i da predstave probleme i izasove sa kojima se Romkinje i njihov pokret suočava u Srbiji. Sa predstavnicom gđ. Kavitom Ramdas, direktorkom Ženskog programa OSF razmenile smo zabrinutosti i definisale glavne pravce podrške koje OSF mora da definiše u svom novom strateškom ciklusu za period 2020-2024. godine.