023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

sastanak programa logo

Republički zavod za socijalnu zaštitu, Udruženje Roma Novi Bečej i Centar za obrazovne politike, partneri UNICEFa u razvoju mehanizama i intervencija za suzbijanje dečjeg braka na lokalnom nivou, održali su sastanak 02. jula 2019. godine u svečanoj sali opštine Novi Bečej.

U partnerstvu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije UNICEF podržava razvoj i primenu različitih međusektorskih mera i mehanizama usmerenih na smanjenje rizika od dečjih brakova u romskoj zajednici. Rešavanje problema dečjih brakova je veoma složeno i akcije za njegovo suzbijanje moraju biti usmerene i koordinisane od strane brojnih aktera kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Novi Bečej, kao jedan od gradova  u kome se  pilotira program za smanjenje rizika od dečjih brakova okupiće sve relevantne lokalne aktere, koji u skladu sa svojim mandatom i ciljevima mogu da doprinesu suzbijanju dečjih brakova u romskoj zajednici, a time i snažnijoj socijalnoj inkluziji romske zajednice.

Udruženje Roma Novi Bečej započelo je svoju borbu protiv ranog, dečijeg braka romskih devojčica još sa početkom svog osnivanja 2000. godine. Primarni fokus rada na pitanjima prevencije svih vidova nasilja započine 2007. godine osnivanjem SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina. Javno istupanje i zastupanje za prekidanjem prakse ranog, dečijeg braka od strane Udruženja Roma Novi Bečej započelo je 2015. godine, jer je praksom i radom SOS telefona utvrdjeno da skoro sve Romkinje (98%) imenuju prvu bračnu noć kao početak nasilja nad njima koje i počinje činom seksualnog nasilja tokom prve bračne noći.