023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Dana 17.06.2019. godine u Beogradu održan je sastanak Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova. Udruženje Roma Novi Bečej, organizacija je članica ove koalicije. Tokom sastanka koalicija se bavila ulogom socijalne zaštite u suzbijanju dečijih brakova kao i mogućnostima za unapređenje sistemnskog odgovora na dečiji brak. Danica Jovanović, Predsednica Udruženja pozvala je predstavnice iz sistema socijalne zaštite da takođe obrate pažnju i na izraženu diskriminaciju prema Romkinjama u lokalnim Centrima za socijalni rad, a koje je Udruženje identifikovalo u terenskom radu i istraživanjima.