023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

U Beogradu, u Palati Srbija je dana 27.05.2019. godine održana Konferencija o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena u Srbiji u organizaciji Mreže SOS Vojvodina sa ciljem predstavljanja preporuka CEDAW Komiteta predstavnicima Vlade Republike Srbije. Izlaganje Danice Jovanović, Predsednice Udruženja fokusiralo se na preporuke koje su direktno upućene unapređenju položaja Romkinja sa osvrtom na važnost njihove primene u cilju bolje integracije i jačanje društvenog položaja Romkinja.