023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Dana 11.juna 2018. godine u prostorijama UN HOUSE u Beogradu, Savez udruženja "Mreža SOS Vojvodina" predvodio je Koaliciju organizacija civilnog društva, koje su izradile radnu verziju Izveštaja iz senke o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Prezentaciji su prisustvovale predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva, kao i nadležnih institucija za oblast sprečavanja nasilja nad ženama i u porodici u cilju predstavljanja radne verzije izveštaja, koji će posle finalnog usvajanja biti dostavljen i Grevio komitetu.