023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

8 mart

8mart18 marsBGDana, 08.03.2018. godine na na Trgu Republike u Beogradu održan je protestni Osmomartovski marš u organizaciji Mreže Žene protiv nasilja, Rekonstrukcije ženskog fonda, Labrisa - organizacije za lezbejska ljudska prava, Astre, Romske ženske mreže, Mreže Žena u crnom Srbije, Mreže žena Rasinskog okruga, Levog samita Srbije i Plenuma žena za štrajk. Kao organizacija članica Mreže Žene protiv nasilja i Romske ženske mreže, aktivistkinje Udruženja Roma Novi Bečej i Ženske romske mreže Banata učestvovale su na ovom protestu.

Protest je pozivao na potrebu rodne ravnopravnosti, poštovanje reproduktivinih prava žena i snažnu borbu protiv nasilja nad ženama. Organizatorke protesta uručile su zahteve Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zatraživši bolji položaj žena na tržištu rada, nedvosmislenu i doslednu politiku o sprečavanju i zaštiti žena od nasilja, kao i bolju zdravstvenu zaštitu žena.