023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

romkinje ustaju

Udruženje Roma Novi Bečej je organizovalo Aktivistički sastanak kao završnu aktivnost projekta „Romkinje ustaju - Jačanje aktivizma i rodne ravnopravnosti u Vojvodini“, dana 22.11. 2017. godine sa početkom u 12 časova u Opovu.

Projekat je imao za cilj da unapredi kapacitete romskog ženskog pokreta u Vojvodini da zastupa za romska ženska prava i rodnu ravnopravnost na lokalnom i pokrajinskom nivou i postakne Romkinje na ženski romski aktivizam u Vojvodini.

Udruženje Roma Novi Bečej kao nosilac projekta smatra da je aktivizam mladih Romkinja veoma važan u cilju razbijanja predrasuda o romskim zajednicama i jačanja borbe protiv ranih, ugovorenih brakova devojčica. Aktivistički sastanak projekta je obezbedio informacije o postignutim rezultatima, preprekama na koje je projekat sa svojim korisnicima naišao u procesu pristupa pravdi i smanjenju diskriminacije.

Foto galerija