Kada se desi nasilje, u Srbiji uglavnom žene i deca izlaze iz kuće, dok nasilnik koji je jedini odgovoran za nasilje ostaje u zajedničkom domu, ne snoseći posledice za svoje ponašanje. Za to vreme žena sa decom boravi u oskudnom ili nebezbednom prostoru, menja dotadašnji način života, deca menjaju okruženje i školu. Boravak u sigurnoj kući je vremenski ograničen i uglavnom nedovoljan da se žena osnaži, pronađe mesto gde će živeti sa decom, posao i reši druga životna pitanja, zbog čega se neretko vraća nasilniku.

Autonomni ženski centar je uputio predlog Ministarstvu unutrašnjih poslova, da po uzoru na mnoge evropske zemlje, u Zakon o policiji uvede meru udaljavanja nasilnika iz stana i zabranu kontaktiranja sa žrtvom na 14 dana. Ovu meru bi određivala policija na licu mesta ili najviše 48 sati nakon događaja.

Udruženje Roma Novi Bečej SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina je danas održalo akciju u Novom Bečeju i prikupilo dosta potpisa građana/ki za iseljenje nasilnika iz zajedničke kuće, uprkos lošem vremenu i kiši akcija je uspešno završena.Akciju su podržali i dali svoj potpis i predstavnici/ce Kancelarije za LER, CSR-a, NSZZ, PS i ostali članovi/ce radne grupe za izradu LAP-A čiji je današnji sastanak održan. Podršku smo dobili i od strane Policije koja je odobrila ovu akciju i bila prisutna akciji, podrška nam je pružena i od strane članica grupe Ladops Ladops i drugih nevladinih organizacija,

Foto galerija
 • udaljite_nasilnika_01
 • udaljite_nasilnika_02
 • udaljite_nasilnika_03
 • udaljite_nasilnika_04
 • udaljite_nasilnika_05
 • udaljite_nasilnika_06
 • udaljite_nasilnika_07
 • udaljite_nasilnika_08
 • udaljite_nasilnika_09
 • udaljite_nasilnika_10
 • udaljite_nasilnika_11
 • udaljite_nasilnika_12
 • udaljite_nasilnika_13
 • udaljite_nasilnika_14
 • udaljite_nasilnika_15
 • udaljite_nasilnika_16
 • udaljite_nasilnika_17
 • udaljite_nasilnika_18
 • udaljite_nasilnika_19
 • udaljite_nasilnika_20
 • udaljite_nasilnika_21
 • udaljite_nasilnika_22
 • udaljite_nasilnika_23
 • udaljite_nasilnika_24
 • udaljite_nasilnika_25