konvencija-se5.12.2014 u Radničkom Univerzitetu,ul Petra Drapšina br.5 u Novom Bečeju sa početkom u 12:00h, u okviru sprovodjenja 16 dana aktivizma u Borbi protiv nasilja nad ženama, koju sprovodi Udruženje Roma Novi Bečej Sos telefon na jezicima nacionalnih manjina, održaće se tribina  gde ćemo predstaviti Konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Saveta Evrope koju je Srbija ratifikovala. Tribinu je podržao UNDP.

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici