28.09.2020 mreza

Udruženje Roma Novi Bečej je organizovalo drugi sastanak prve Multietničke feminističke mreže pod liderstvom Romkinja u hotelu „Vojvodina“ u Zrenjaninu, 28.09.2020. godine. Sastanku su prisustvovale i u radu učestvovale predstavnice TRAG fondacije Jelena Popović, Marta Zagorac i Maša Elezović i ispred Fonda za otvoreno društvo Aleksadra Šanjević.

Poštujući mere prevencije širenja Covid 19 i lične stavove o učestvovanju, sastanak je okupio samo 14 predstavnica organizacija i neformalnih grupa. Multietnička feministička mreža pod liderstvom Romkinja trenutno broji 15 organizacija i 5 Aktiva žena čime ova brojka nije konačna jer je Mreža i dalje otvorena za pristup svim manjinskim ženama iz Vojvodine, ali i organizacijama, grupama i ženama višestruko marginalizovanih žena.

Na sastanku je prvo predstavljeno istraživanje „Uticaj Covid 19 pandemije na socio-ekonomski položaj žena iz marginalizovanih grupa na teritoriji APV“ koja je bila prva zajednička aktivnost aktivistkinja Multietničke feminističke mreže pod liderstvom Romkinja.  Ovo istraživanje kao i rad na jačanju komunikacije unutar mreže i tokom pandemije Covida 19 podržao je Fond za otvoreno društvo Srbija. Ovo istraživanje uskoro će biti dostupno u elektronskom obliku na sajtu Udruženja Roma Novi Bečej.

Tokom sastanka se razgovaralo i o problemima sa kojima se predstavnici-e manjinskih zajednica svakodnevno suočavaju u svojim lokalnim sredinama, izneti su predlozi za dalji rad mreže, date nove ideje za poboljšanje položaja manjinskih zajednica koje su se trenutno priključile inicijativi i dogovoreni koraci ka definisanju inicijalne strategije Mreže.

Multietnička feministička mreža pod liderstvom Romkinja u Vojvodini je koncept umrežavanja koji je Udruženje Roma Novi Bečej kroz rad Ženske romske mreže Banata (sada i Vojvodine jer imamo organizacije i izvan Banata) započelo krajem 2007. godine. Vojvodina je multietnička sredina, u njoj je teško, skoro nemoguće, definisati aktivizam kao čisto romski, rusinski ili mađarski jer je građanska i društvena interakcija višenacionalna. Ova mreža povezuje žene iz višestruko marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina pre svega da se osamostale, podrže jedna drugu i da se zajedničkim snagama bore za svoja prava u svakodnevnom životu.