zoom 4 sastanak nacionalne koalicijeUsled ograničenja okupljanja uzrokovanih panedemijom četvrti sastanak Nacionalne koalcije za okončanje dečijih brakova, pokrenuto na inicijativu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i UNICEF-a, održan je putem Zoom platforme 16.09.2020. godine.

Opšti cilj Koalicije je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira, kao i promociju primera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija.

Četvrti sastanak Nacionalne koalicije je sumirao aktivnosti članica sa posebnim osvrtom na problem i ograničenja uzrokovanih pandemijom COVID 19, a dogovoreni su I dalji koraci usmereni na prevenciju i eleminaciju dečjih brakova u Srbiji u narednom periodu.