stratesko planiranje 01

Upravni odbor Udruženja Roma Novi Bečej sastao se na Zlatiboru u period od 03 - 05. 07. 2020. godine u cilju definisanja nove Startegije Udruženja. U okvirima situacije pandemije i usled urgentne potrebe nisu sve aktivistkinje Udruženja direktno radile na sastanku sa stručnjakinjom Biljanom Maletin na definisanju ciljeva Strategije za period 2021-2023.

Zbog specifične situacije u kojoj se radilo, aktivistkinje su informisane o definisanim ciljevima i u daljem radu kosultovane.