Beograd, 03 - 04. jun.

U Beogradu je u organizaciji UNICEF Srbija, održana Uvodna obuka za volonterski rad u okviru programa za okončanje dečijih brakova. Obuci su prisustvovale dve aktivistkinje Udruženja Roma Novi Bečej u cilju podizanja kapaciteta za rad sa devojčicama i devojkama u okviru ovog programa. Cilj obuke je bio dizjaniranje volonterskog programa ali i upoznavanjem sa veštinama komunikacije i savetovanja.

UNICEF obuka 1 UNICEF obuka 2