Godišnji izveštaji o radu

Izveštaj o radu 2016. godine

Tоком 2016 године смо забележиле следеће:

  1. Укупно 289 корисница жртава свих облика насиља (психичког, физичког, сексуалног и економског)
  2. База података Удружења у овом периоду бележи да је СОС телефон примио укупно 437 позива.
  3. Подаци СОС телефона бележе да је само из Новог Бечеја помоћ преко СОС телефона или лично тражило 78 корисница током 2016. године.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2016.