Godišnji izveštaji o radu

Izveštaj o radu 2014. godine

Udruženje Roma Novi Bečej SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina je u 2014. godini pružio emotivnu, psihološku i pravnu podršku za 362 žene iz Vojvodine i Srbije. Pored SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina udruženje se bavilo i drugim aktivnostima: radionicama, programima, tribinama, uličnim akcijama, marševima, lobiranjem i zastupanjem. U 2014. godini potpisan je i „Memorandum o saradnji na suzbijanju dečjeg prosjačenja“ sa svim relevantnim institucijama na lokalu.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2014.