Godišnji izveštaji o radu

Izveštaj o radu 2020. godine

Udruženje Roma Novi Bečej će „pandemijsku“ 2020. godinu pamititi po definisanju novih pristupa u komunikaciji sa ciljnim grupama i javnošću, jačanju dostupnosti usluga u uslovima vanrednog stanja koje je trajalo 3 meseca u Srbiji, ali i vanrednim merama koje su u velikoj meri onemogućile grupni rad, kao i okupljanja na javnim aktivnostima koje Udruženje redovno sprovodi i koje je planiralo i tokom 2020. I pored pandemije aktivistkinje su uspešno uspele da prikupe sredstva urgentne podrške i podrže svoje korisnice na teritoriji Banata.

  Godišnji izveštaj o radu Udruženja Roma Novi Bečej 2020.